Bảng Giá Tên Miền Andin

Bảng Giá Tên Miền Trong Nước Andin

Giá tên miền
Việt Nam
Lệ phí
đăng ký
Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản
quản trị tên miền
năm đầu
Dịch vụ tài khoản
quản trị tên miền
năm tiếp theo
Tổng tiền
năm đầu
Tổng tiền
năm tiếp theo
  (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 140.000 đ 400.000 đ 250.000 đ 150.000 đ 815.000 đ 550.000đ 565.000 đ
.com.vn 140.000 đ 300.000 đ 250.000 đ 150.000 đ 715.000 đ 429.000đ 465.000 đ
.net.vn/.ai.vn/.biz.vn 140.000 đ 300.000 đ 250.000 đ 150.000 đ 715.000 đ 429.000đ 465.000 đ
.edu.vn/.gov.vn/ .org.vn
/.edu.vn/ .info.vn/
.pro.vn/ .health.vn/
.ac.vn
140.000 đ 200.000 đ 220.000 đ 140.000 đ 582.000 đ 354.000 đ
.name.vn  50.000 đ 50.000 đ 30.000 đ 30.000 đ 133 .000 đ 83.000 đ
.io.vn/ .name.vn 20.000 đ 30.000 đ 50.000 đ 40.000 đ 105.000 đ 50.000đ 74.000 đ
Tên miền tiếng Việt      0 đ 40.000 đ 40.000 đ 30.000 đ 84.000 đ 73.000 đ

 

Chuyển tên miền về Andin JSC Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản
trị tên miền năm đầu 
Tổng tiền chuyển đổi +
sử dụng năm tiếp theo 
  (1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 400.000 đ 150.000 đ 565.000 đ
.net.vn/ .ai.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 300.000 đ 150.000 đ 465.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/
.info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
Miễn phí 200.000 đ 140.000 đ 354.000 đ
.name.vn  Miễn phí 50.000 đ 30.000 đ 83.000 đ
.io.vn/ .name.vn Miễn phí 30.000 đ 40.000 đ 74.000 đ
Tên miền tiếng Việt  Miễn phí 40.000 đ 30.000 đ 73.000 đ

Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế Andin

Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm Transfer về ANDIN
com Miễn phí 339.000 486.500 486.500
.net Miễn phí 462.000 582.000 582.000
.org Miễn phí 418.000 474.500 474.500
.info Miễn phí 678.000 725.300 725.300
.id Miễn phí 671.000 676.500 676.500
.biz Miễn phí 577.500 677.500 677.500
.asia Miễn phí 77.000 537.200 537.200
.us Miễn phí 396.000 396.000 396.000
.ws Miễn phí 572.000 1.072.500 1.072.500
.me Miễn phí 836.000 853.600 853.600
.mobi Miễn phí 1.077.000 1.077.000 1.077.000
.pro Miễn phí 165.000 788.700 788.700
.top Miễn phí 99.000 220.000 220.000
.xyz Miễn phí 77.000 522.500 522.500
.host Miễn phí 2.805.000 2.805.000 2.805.000
.site Miễn phí 1.485.000 1.485.000 1.485.000
.tech Miễn phí 2.200.000 2.200.000 2.200.000
.website Miễn phí 1.166.000 1.166.000 1.166.000
.vip Miễn phí 781.000 781.000 781.000
.live Miễn phí 121.000 1.210.000 1.210.000
.cloud Miễn phí 198.000 793.100 793.100
.online Miễn phí 1.463.000 1.463.000 1.463.000
.space Miễn phí 1.166.000 1.166.000 1.166.000
.fun Miễn phí 1.452.000 1.452.000 1.452.000
.bid Miễn phí 1.045.000 1.045.000 1.045.000
.design Miễn phí 1.980.000 1.980.000 1.980.000
.shop Miễn phí 66.000 1.195.700 1.195.700

Ghi chú: Bảng giá tên miền trong nước đã gồm 10% VAT, bảng giá tên miền quốc tế chưa bao gồm 10% VAT

Xem thêm: Bảng Giá Hosting Cpanel thường

-----------------------------------
ANDIN JSC - Thiết kế website| Cung cấp giải pháp Marketing Online cho Doanh nghiệp 4.0
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :
SĐT : 0964.976.898
Fanpage : ANDIN JSC
Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi tại đây để đươc tư vấn rõ hơn.   

 

0964.976.898