sơ đồ tổ chức công ty

Giới thiệu về ANDIN JSC

Giới thiệu về ANDIN JSC

ANDIN JSC - Công ty Cổ phần Thương mại ANDIN trước đây có tên là Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Hiền (MinhHien Solutions - MHS) được ra đời vào ngày 6 tháng 7 năm 2017. Ra đời với sứ mệnh “Phát triển phần mềm, website có tính trải nghiệm cao thông qua tốc độ, sự linh hoạt và kế thừa, tính dễ dùng và nâng cao hiệu quả công việc của khách hàng.”

0964.976.898